Integritetspolicy

Integritetspolicy -så efterlever vi GDPR
Tack för att du är kund hos oss på Sharper of Sweden Barbershop! Som du hört är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund – och att inte spara mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs. För att följa lagen vill vi här informera Dig om hur vi efterlever GDPR – och hur vi tillgodoser dina rättigheter.

 • Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Vi sparar aldrig känsliga personuppgifter, – tex uppgifter om hälsa, religiös åskådning eller politisk åsikt.
 • Vi använder oss av antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering och lösenordsskyddade datorer med uppdaterade program för att skydda dina uppgifter.
 • Vi har rutiner på plats som säkerställer att uppgifterna tas bort efter utsatt tid.
 • De uppgifter som överförs till annat land eller annan organisation krypteras.
 • Du har alltid rätt att beställa ett utdrag med dina personuppgifter som finns lagrade hos oss.

Därför sparar vi dina personuppgifter Vi behandlar personuppgifterna för tydliga ändamål!

 • För att kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund.
 • För att kunna leverera tjänst eller vara till dig som kund.
 • För att förbättra, modifiera eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation.
 • Förbättrad säkerhet och förebygga bedrägerier.
 • Skicka relevant och givande kommunikation.
 • Bedöma effekten av kampanjer och reklam.

När Sharper of Sweden Barbershop behandlar data för dessa ändamål ser vi alltid till att vi tillgodoser dina rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot denna behandling. Om du motsätter dig denna behandling av personuppgifter kan det påverka hur vi utför ovanstående ändamål.
Så länge sparar vi dina uppgifter Vi behåller dina uppgifter under tiden vi bibehåller en affärsrelation med varandra eller som mest i 12 månader efter vår sista kontakt förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning gör att vi måste behålla uppgifterna längre.
Korrigera eller begränsa dina uppgifter när du vill Du kan när som helst begära att få se dina uppgifter eller begära ändring, överföring, begränsad användning eller radering.

Vad vet vi om dig?

  Dessa uppgifter lagrar och behandlar vi för dig som är kund på www.sharperstore.se:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Orderhistorik
 • Av dig ifyllda kontaktformulär
 • Mailhistorik

    För dig som använder vår tidsbokning lagrar vi:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Bokningshistorik

För våra business-to-business-kunder lagrar och behandlar vi:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Orderhistorik
 • Mailhistorik

 

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Sharper of Sweden Barbershop via www.sharperstore.se eller använder dig av vårt bokningssystem samtycker du till att Sharper of Sweden Barbershop AB använder och sparar dina personuppgifter. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Sharper of Sweden Barbershop kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter. Om du vill återkalla samtycket eller har frågor, vänligen kontakta oss på Sharper of Sweden Barbershop AB. Direktreklam & nyhetsbrev Vill du inte ha nyhetsbrev eller direktreklam från Sharper of Sweden Barbershop AB? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@sharperbarbershop.se Personuppgiftsansvarig Sharper of Sweden Barbershop AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Sharper of Sweden Barbershop AB kan du begära det skriftligen till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Sharper of Sweden Barbershop AB Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg

Utvalt på Sharperstore.se